Thompson Center

Yayın tarihi: 26.07.2006

 

Thompson Center

NORTH CLARK STREET, NORTH LASALLE STREET,

WEST LAKE STREET VE WEST RANDOLPH STREET

MİMARLAR MURPHY/JAHN

(LESTER B. KNIGHT&ASSOCIATES İLE) 1985

 

Bu yapı, Jahn’ın “piazza”ları, merkezi atriumlar etrafında örgütlenen bina kompleksleri tasarlayarak yeniden canlandırmaya çalıştığı tasarımlarının en bilinenidir. Yapımına Cumhuriyetçi vali James R. Thompson’ın teşvikiyle başlanan ve zaman içinde onun adını alan bu tartışmalı yapı, aslen

The State of Illinois Center binasıdır. Yapı, North Loop bölgesindeki Central Business District’in revizyonunu esas alan -ve sınırları 121.000.000 metrekarelik bir alanla çizilen- kalkındırma projesi kapsamında, 56 eyalet yönetim bürosunu tek bir merkezde toplamak üzere inşa edilmiştir. Farklı işlevlere hizmet eden bu yapı 3000 eyalet çalışanını ağırlamaktadır. 93.000.000 metrekarelik bir alan yönetim ofislerine, 14.000.000 metrekarelik alansa ticari işlevlere tahsis edilmiştir. Konumlandığı caddeye egemen, yekpare bir blok oluşturan kompleks temelde şu iki kütleden meydana gelmektedir:

 

Bir kenarının içe doğru kavis yapacak şekilde basamaklandırılmasından meydana gelen cephesiyle tanımlı, yüksekliği fazla olmayan, dikdörtgen planlı bir kütle ile onun üstünde konumlanan ve tepesi diyagonal bir biçimde kesilmiş cam bir silindir. Dikeyliği reddeden biçimlenişiyle yapı, kent merkezinin doğrusal yapılaşmayı öngören kartezyen kentsel ızgara sistemiyle de ters düşmektedir. Kentin turistik amaçlı odaklarından birine dönüşen kompleks, amorf bir görünüme sahiptir. Düşey şeritli, çok renkli, ayna camlı çeperi binanın hacimselliğine yapılan vurguyu pekiştirmektedir.

Chicago 1975-2000 » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler