Sokol Posyelok

Yayın tarihi: 28.07.2006

 

Sokol Posyelok

ALABYANA ULİTSA, POLYENOVA ULİTSA, VRUBELYA ULİTYA,

MALY PESÇANY PEREULOK

MİMARLAR N.B. MARKOVNİKOV, V.A. VESNİN 1923-30

 

Devrim sonrası idealizminin hakim olduğu dönemde, 1918’de,  İvan Joltovsky ve Aleksei Şçusev önderliğinde bir grup genç mimar yeni Moskova için ilk nazım planı geliştirdiler. Grup içerisindeki diğer isimler Konstantin Melnikov, Nikolai Markovnikov ve İlya Golosov idi. Nikolai Markonikov’un bahçeşehir konseptiyle ürettiği Sokol konut yerleşimi grup adına gerçekleştirilen ilk planlamaydı. Arsanın yaklaşık olarak yüzde 45’i yeşil alan olarak düzenlenmişti ve mevcut ağaçlar orijinal tasarımın bir bileşeni gibi düşünülmüştü. Başlangıçta 2 ya da 3 konut tipinin olacağı öngörülmüştü, fakat yerleşim genişledikçe tipler de arttırıldı ve farklı plan tipleri, üslup ve malzemelerden oluşan alçak katlı bir konut yerleşiminde bir araya getirildiği bir deneye dönüştü. Kent merkezinden 20 dakika uzaklıkta olmasına karşın, gerek planlama, gerekse de tekil yapıların görünümleri nedeniyle, geleneksel Rus köylerini anımsatan bir atmosfere sahiptir. Semt, konut ihtiyacına getirdiği “pitoresk” çözüm ile kısa sürede popüler bir yerleşme haline gelmiş, benzer yaşama alanlarından başka şehirlerde de yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise tırmanan konut ihtiyacına cevap verememesi ve gelişen Sosyalist komünal yaşam eğilimlerine uygun olmadığı için bahçeşehir formatı Sovyetler Birliği ölçeğinde giderek kullanımdan kalkmıştır.

Moskova 1917-2000 » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler