Baş ağrısı ve inme

Tansiyon yükselmesine bağlı baş ağrısı nasıl gelişir? Kan damarlarda belirli bir basınçla seyreder. Bu basınç kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte belirli sınırlar içersindedir.

Baş ağrısı ve inme Baş ağrısı akut inme ile birlikte veya bu olayın ön belirtisi olarak görülebilir. İnmenin ön belirtisi olan bu baş ağrısının atlanılması hasta ve doktor için şanssız bi

Beyin tümörleri nasıl bir baş ağrısına neden olur? Baş ağrısından yakınan hastaların büyük çoğunluğu beyin tümöründen kuşku duyarlar. Dahası hekime başvurmalarının temel nedeni beyin tümörü

Hangi hastalıklar baş ağrısına neden olur? AIDS Baş ağrısı AIDS olgularında % 11-55 oranında görülür. Akut HIV enfeksiyonunda baş ağrısı ile birlikte ateş, lenf bezi büyümesi, boğaz ağrı

Sekonder (ikincil) baş ağrısı tanısı nasıl konulur? Hekim için önemli bilgiler şunlardır: Baş ağrısının başlama şekli. Örneğin beyin zarı altına kanamada hasta tipik olarak ani başlangıçlı

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler