Midas

Yayın tarihi: 28.07.2006

Migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeği: MİDAS

 

Migren tanısının objektif bir göstergesi ve tetkiki olmadığı için tedavi stratejisinin belirlenmesinde başvurulabilecek çeşitli değerlendirme ölçeklerine gereksinim vardır.

MİDAS migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeği bunlardan biridir.

 

Migren olgularının son üç ayda migren nedeni ile yaşamlarının ne kadar etkilendiğini gösteren bir soru formudur. Birinci ve ikinci soru çalışan ve okula giden kişiler içindir. Üçüncü ve dördüncü soru ise evle ilgili işlerle ilgilidir.

 

 

Hastalar birinci soruda son 3 ay içinde baş ağrısı nedeni ile kaç gün iş veya okula gidemediğini işaretler. İkinci soruda ise son 3 ayda baş ağrısı nedeni ile okul veya iş verimliliğinin yarı yarıya veya daha fazla azaldığı gün sayısını işaretler. Üçüncü soruda son 3 ayda baş ağrısı nedeni ile ev işlerini hiç yapamadığı gün sayısını, dördüncü soruda ise ev işlerindeki verimliliğin yarı yarıya veya daha fazla etkilendiği gün sayısını işaretler. Beşinci soruda son 3 ayda baş ağrıları nedeni ile kaç gün ailesine, sosyal yaşamına ve boş zamanlarında yaptığı faaliyetlere zaman ayıramadığı gün sayısı işaretler.

Beş sorudaki toplam gün sayısı 0-5 gün olanlarda migren nedeni ile iş görmemezlik yok, 6-10 gün arasında olanlar hafif iş göremezlik, 11-20 gün arasındakiler orta düzeyde iş görmemezlik ve 21 günün üstü ise ciddi iş göremezlik olarak derecelendirilir.

 

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler