Sedad Hakkı Eldem

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ek Bina İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ek Bina İstanbul, 1980-1983 Eldem’in Güzel Sanatlar Akademisi için üç tasarım işi yaptığı bilinmekte

Son 120 Sene İçinde Türk Mimarisinde Millilik ve Rejyonalizm Araştırmaları* Son 120 Sene İçinde Türk Mimarisinde Millilik ve Rejyonalizm Araştırmaları Sedad Hakkı Eldem Modern mimarinin çeşi

Otobiyografi Otobiyografi Sedad Hakkı Eldem 1908 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Fındıklı’da Sümbül Sinan Tarikatine ait son şeyhin halazadesi olarak yetişmiş; oradan sonra Mülkiye

Hindistan Büyükelçilik Binası Ankara, 1965-1968, 1976-1980 Eldem’in Hindistan Büyükelçiliği için inşa ettiği ilk yapı elçi konutudur. Bu betonarme karkas yapının alt katı elçinin kamusal

Hollanda Büyükelçilik Binası Ankara, 1973-1977 Oldukça küçük boyutlu bir yapı olan Hollanda Elçilik konutu Eldem’in son döneminde sık rastlanan bir modüler planlama denemesidir. Aynı zam

Fethi Okyar Köşkü Büyükada, İstanbul, 1936-1937 Büyükada, Eski Viranbağ’da mevcut bir kır evinin büyütülmesiyle oluşan bu eve etrafına eklenen ahşap veranda ve salon kitlesiyle yeni bir

Ayaşlı Evi Beylerbeyi, İstanbul, 1938 İlk olarak Ağaoğlu Evi’nde denenen sofalı çözüm, aynı dönemin ikinci yapısı Ayaşlı Evi’nde de yinelenir.Beylerbeyi’nde, deniz kıyısında geleneksel y

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstanbul, 1942-1947 (Emin Onat ile Birlikte) Mimarın gerek dış, gerekse de dış mekanda belki de en anıtsal çalışması budur. İki fakülteyi tüm

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Ankara, 1943-1945 Fakültenin varlık nedeni o sıralarda Ankara’da teknik üniversite kurmaya yönelik bir fikrin gündeme gelişidir. Bu kapsamlı proje yapıl

Safyurtlu Köşkü Yeniköy, İstanbul, 1944-1945 Tıngıroğlu Bahçesi diye bilinen bir alanda inşa edilmiş, 18. yüzyıldan kalma kimi istinat duvarları, setler ve sarnıçlar onarılarak yeni tasa

Taşlık Kahvesi İstanbul, 1947-1948 Sultan Abdülaziz’in yaptırmak istediği ama inşa ettirtemediği caminin önündeki alanı tanımlayan istinat duvarlarının üzerindeki düzlükte konumlanmaktay

Sedad Hakkı Eldem Uğur Tanyeli 1827’de daha Yeniçeri Ocağı’nın lağvının üzerinden bir yıl bile geçmeden Osmanlı yönetimi tarihte ilk kez olarak bir Batı ülkesine öğrenci gönderme kararı

<< 1 2 3 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler