Astım ve Cerrahi

Yayın tarihi: 03.08.2006

Astım ve cerrahi

Cerrahi girişim onayı verilecek hastanın uzun süredir kontrol altında olması ve hastalığının tanınması en önemli kolaylaştırıcı faktörlerden biridir.

Bilindiği gibi astım çok değişken bir hastalıktır, hastadan hastaya farklı olduğu gibi, aynı hastada bile bir an diğerine uymayabilir. Bu tip bir hastalıkta ilk kez görülen bir hasta hakkında yeterli bilgi edinmek çok zordur ve çok detaylı bir öykü gerekmektedir.

• Astımın özellikleri; şiddeti, tetikleyen faktörler, sinüzit ve gastroözofageal reflünün varlığı, tedaviye uyum, psikosomatik komponent çok iyi bilinmelidir.

• Uygulanacak cerrahi girişimin tüm verileri değerlendirilmeli, cerrahi öncesi koşullar, uygulanacak anestezinin tipi, süresi, kullanılacak anestetikler, operasyondan sonra uygulanacak olan ağrı tedavisi belirlenmelidir.

Astım atağını tetikleyen faktörler nelerdir, ilaç alerjisi var mıdır, steroid tedavi alıyor mu, alıyorsa dozu nedir? Bütün bunlar bilinmelidir.

İdeal olarak astımlı hastada operasyon öncesi fizik bulgu olmamalı, gece semptomları tanımlanmamalıdır.

Astımlılarda cerrahi girişimler atak dışı dönemlerde uygulanmalıdır.

Atak sırasında artan iltihabi durum, bronş spazmı ve sekresyonlar hava yollarının daralmasına ve hava akımında kısıtlılığa neden olurlar. Astımlı hasta cerrahi uygulandığı sırada semptomatik ise, anesteziden kaynaklanan risk artar.

Cerrahi girişimin hemen uygulanması zorunluluğu varsa; diğer hastalar için gerekli koşulların sağlandığı hemen her durumda anestezi verilerek cerrahi uygulanabilir. Ancak böyle bir girişimin uygun koşullar sağlandıktan sonra yapılması tercih edilmelidir.

Astımlı bir hastada cerrahi girişim söz konusu olduğunda operasyonun risklerini azaltmak için yapılması gerekenler yandaki gibi özetlenebilir:

 

Operasyon öncesi

• Sigara içiliyorsa en az 8 hafta önce bırakılması,

• Varsa hava yolu darlığının tedavi edilmesi,

• Solunum yolu enfeksiyonu varsa antibiyotik verilmesi ve cerrahinin ertelenmesi,

• Operasyon sonrası akciğer büzülmesini azaltmak veya önlemek için eğitimin başlatılması.

 

Operasyon sırası

• Cerrahi süresinin 3 saatten daha kısa tutulması,

• Spinal veya epidural anestezi kullanılması,

• Pancuronium gibi bazı anesteziklerin kullanımından kaçınılması,

• Mümkünse laparaskopik girişimlerin tercih edilmesi.

 

Operasyon sonrası

• Derin solunum egzersizleri ve solunumu stimüle edici spirometri kullanılması (atağa neden olmadan),

• Epidural ağrı kesiciler kullanılması,

• Ağrıyı azaltmak için gerekirse sinir blokajı yapılması.


Astım tedavisinde cerrahi ile tedavi yönteminde,
hem uygulama öncesi hem de sonrasında ciddi
doktor kontrolü gerekir.


Boyut Yayın Grubu
© 2015 Boyut Yayın Grubu - Tüm hakları saklıdır.
Koza Plaza A26 Tekstilkent 34235 Esenler, İstanbul
Telefon: +90 212 413 33 33 (pbx)
Faks: +90 212 413 33 34
info@boyut.com.tr
Boyut Pedia Kategoriler