Giriş

Yayın tarihi: 03.08.2006

 

Giriş

 

Modernizm’in büyük öncülerinin pratik ve inşai çalışmalarını genel retrospektif monografiler içinde ele almak gerçekçi ve anlamlı değil. Onlar, Erken Modernist mimarlığın dünyaya tümel biçimde egemen olmaya ve onu radikal biçimde değiştirmeye yönelik yaklaşımlarının olağan bir sonucu olarak, öylesine geniş kapsamlı bir etkinlikler dizisi gerçekleştirdiler ki, çabalarının kısa bir özetini yapmak haksızlık olur. Salt düşünselden, kamuya yaygın polemiklere uzanan kapsamlı söylem üretimlerinin yanısıra, geniş bir halkla ilişkiler etkinliği yürütmüş, yani kendi medyatik tanımlarını kendileri yapmış, gündemi meşgul etmeyi becermiş, üstelik mobilyadan kente dek tasarlanabilir her şeyi tasarlamaya kalkmışlardır. Le Corbusier bu tür “her şeye kadir” mimarlardan biriydi. Kitaplarının bir kesimi hala yeni baskılar yapıyor, tasarladığı ünlü üç koltuk modeli hala üretilmeyi ve yoğun biçimde kullanılmayı sürdürüyor ve Chandigarh onun adına dikilmiş kent ölçekli bir anıt olarak daha yüzlerce yıl yaşayacak. Dahası, ister karşı çıkmak, ister onaylamak için olsun, hala onun söylemiyle olan ilişkimizi koparmış değiliz.

 

Bu dizi, bu durum dikkate alınarak, belirli bir mimarı bütünsel olarak irdeleyen kısa birer kitap gerçekleştirmek yerine, onun yaşamı ve ürünü için eksensel önem taşıyan bir sorunsal üzerinde yoğunlaşmak amacıyla biçimlendirildi. Le Corbusier özelinde bu sorunsalın kent olduğu açık. Onun gerek düşüncede, gerekse de pratikte yapmayı amaçladığı devrim modern kenti anlamaya, modernleşmeye ve yapısını değiştirmeye yönelik bir devrimdi. Tek yapı ölçeğinde tasarlandığında bile, en belirgin örneği Villa Savoy’da olduğu gibi, kentsel içerikli bir savla ortaya çıkıyordu. Le Corbusier ve Kent kitabı sözkonusu gerçekten yola çıkılarak yapılandırıldı. Ancak büyük öncüyü sadece kentsel önerileri bağlamında ele almakla yetinmedik ve Türkiye için yaptığı tek kent planlama önerisi olan İzmir projesine özel bir ağırlık verdik.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler