Gottardo Bankası

Yayın tarihi: 04.08.2006

 

Gottardo Bankası

Lugano, İsviçre, 1982-1988

 

Üç boyutlu modern yapılaşma örneği ile kurulmuş yerleşim birimlerinin yer aldığı, şehrin gelişmekte olan bölgelerinden birinde kurulu olan bina, düzenli olarak tekrarlanan fonksiyonel ünitelerden meydana gelmiştir. İç avlular boyunca birbirini takip eden bu fonksiyonel üniteler, dikey olarak, varsayımsal bir şehir burcunun kulelerini teşkil etmektedirler.

 

Binayı bölümlere ayırma biçimi şöyle bir fikri hatırlatmaya dönüktür: Önyüzdeki pencerelerin bölümlere ayrılma biçimi, büyük hacimlerde bina yapılmasına izin verirken, aynı zamanda binayı çevreleyen yollarla ilgili yeni tasarımlar yaratmaya da imkan veriyor. Belirtilen şekilde binaların sıra halinde inşa edilmesi, etrafında bulunan yeni binalara, onların sıradanlığını hissettiren bir karşı yapılaşmadır.Binanın planındaki bağlantı noktaları, bir kamu alanı (yol) ile özel binanın katı bir şekilde ayrılmasına karşı çıkarak, yoldan binaya yeni giriş imkanları yaratılmaktadır.

 

Binanın içine dağıtılan görünüm her bir bloğun içindeki merkezi boşlukların varlığına egemendir.Bunların etrafına, değişik katlara, farklı boyutlarda çalışma alanlarını kapsayan ofis grupları sıralanmaktadır.

 

Üçgen şeklindeki balkon dizileri, çatının üzerinde camdan geniş yekpare bir tavan penceresiyle aydınlatılmış olan bu hacimlerin (ofis gruplarının) geometrisini resmediyorlar ve aynı zamanda katlara dağıtılmış olan ofislerin görsel bağıntılarıyla bu boşluk arasında aracılık öğesini oluşturuyorlar.

 

Binanın daha aşağısında, yol kotunda bulunan giriş katındaki mekanlar, gerek büyük restoran ortamı, gerek bankanın demir kapıları, gerek binanın diğer ünitelerinden bağımsız olan giriş kısmının ve -son olarak- gerekse sanat galerisinin girişlerindeki alanları çözümleyecek şekilde geniş tutulmuştur.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler