Yarışmalarda Gündeme Geldiği Biçimiyle Türk Kadın Mimarların Etkinlikleri (1938-1969), Bir Kronolojik Döküm

Yayın tarihi: 04.08.2006
Yarışmalarda Gündeme Geldiği Biçimiyle Türk Kadın Mimarların Etkinlikleri (1938-1969) : BİR KRONOLOJİK DÖKÜM

Yarışmalarda Gündeme Geldiği Biçimiyle Türk Kadın Mimarların Etkinlikleri (1938-1969) :

BİR KRONOLOJİK DÖKÜM

ÖZLEM ERDOĞDU ERKARSLAN

 

Kadın mimarların Cumhuriyetin ilk yıllarından 1969 yılına kadar (1938-1969) uzanan aralıktaki mimarlık ve şehircilik yarışmalarında kazandıkları dereceler ve yaptıkları jüri üyelikleri şöyledir:

 

1938

Leman Cevad Hanım (Tomsu), üçüncülük, Kadıköy Halkevi Binası Proje Müsabakası.

Leman Tomsu, üçüncülük, Sivas Halkevi Binası Proje Müsabakası (uluslararası).

Münevver Belen, birincilik, Bursa Halkevi Yarışması.

 

1939

Leman Tomsu, üçüncülük, Sivas Halkevi Yarışması.

 

1940

Şekure Niltuna, Polis Koleji Müsabakası

(Lütfi Niltuna ile birlikte).

 

1943

Celile Berk (Butka), mansiyon, Çanakkale Halkevi Müsabakası (Haydar Yücelen ile birlikte).

Leman Tomsu, dördüncülük, Çanakkale Halkevi Müsabakası.LemanTomsu, mansiyon, Ankara Otomatik Telefon Santrali Müsabakası.

 

1944

Celile Berk, satın alma, Adana Numune Evleri Proje Müsabakası (Haydar Yücelen ile birlikte).

Celile Berk, ikincilik, Ödemiş Şehir planı müsabakası (Y. Mimar Kemal Ahmet Aru ve Y. Mimar Orhan safa ile birlikte).

Leyla Turgut, mansiyon, Çanakkale şehitleri Abidesi Müsabakası (Asım Mutlu ile birlikte).Leman Tomsu, Zonguldak Şehir Oteli Proje Müsabakası.

Nezahat Sugüder, Adana Belediye sarayı Proje Müsabakası.

Rana Erkızan, satınalma, Adana şehir Oteli Projesi Müsabakası (Y. Mimar Pertev Şanlı ile birlikte).

 

1945

Celile Berk, dördüncülük, İstanbul Radyoevi Proje Müsabakası (Haydar Yücelen ile birlikte).

Harika Söylemezoğlu, mansiyon, Erzurum Devler demiryolları mahallesi proje Müsabakası (eşi Kemali Söylemezoğlu ile birlikte).LemanTomsu, mansiyon, Erzurum Devler demiryolları mahallesi proje Müsabakası.

 

1946

Leyla Turgut, mansiyon, Ankara Fen Fakültesi Proje Müsabakası.

Leyla Turgut, ikincilik, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu Proje Müsabakası.

Leyla Taylan (Baydar), birincilik, Eskişehir Garı Müsabakası (Ferzan Baydar ile birlikte).

Leman Tomsu, mansiyon, Eskişehir Garı Müsabakası.

 

1947

Harika Söylemezoğlu, İstanbul Adliye Sarayı Proje Müsabakası (Hamit ve Kemali Söylemezoğlu ve Gazanfer Erim ile birlikte).

Harika Söylemezoğlu, mansiyon, İstanbul Adliye Sarayı Proje Müsabakası (Y.Müh.Mim. Mukbil Gökdoğan ve Kemali Söylemezoğlu ile birlikte).

Leman Tomsu, mansiyon, İstanbul Adliye Sarayı Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Enver Tokay ile birlikte).

 

1948

Leman Tomsu, tek kat üç- dört- beş oda kategorilerinde birincilik, Ankara İller Kooperatifi Ev Projeleri Müsabakası (Enver Tokay ve Ali Kızıltan ile birlikte).

Leman Tomsu, ikincilik, Ankara’da Fidanlık Sahasında Yapılacak Apartman Projeleri Müsabakası (Enver Tokay ve Ali Kızıltan ile birlikte).

Melahat Filibe, mansiyon, Ankara’da Fidanlık Sahasında Yapılacak Apartman Projeleri Müsabakası.

Necibe Saracoğlu, mansiyon, Ankara’da Fidanlık Sahasında Yapılacak Apartman Projeleri Müsabakası (Y. Mimar Kadri Erdoğan ile birlikte).

Leman Tomsu, mansiyon, İzmit Belediye Binası ve Şehir Oteli Proje Müsabakası.

 

1949

Leyla Taylan Baydar, dördüncülük, Bursa’da Süleyman Çelebi Mezarı Proje Müsabakası.

Mukadder Çizer, iki katlı dört odalı kategorinin üçüncüsü, Ankara Belediyesi Ucuz Evler Proje Müsabakası (Y. Mimar Recai Akçay ile birlikte).

Neriman Birce, tek katlı üç odalı kategorinin üçüncüsü, Ankara Belediyesi Ucuz Evler Proje Müsabakası (Y. Mimar kemal Ülkümen ve Y. Mimar İlhan Bumin ile birlikte).

Zehra Alagöz, tek katlı iki odalı kategorinin üçüncüsü, iki katlı üç odalı kategorinin ikincisi, Ankara Belediyesi Ucuz Evler Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Samim Sarıgöl ile birlikte).

 

1950

Mukadder Çizer, iki katlı dört odalı kategorinin birincisi, İstanbul’da Emlak Bankası Ucuz Evler Proje ve Ucuz Ev Etüdü Müsabakası (Y. Mimar Recai Akçay ile birlikte).

Neriman Birce, tek katlı iki odalı kategorinin birincisi, İstanbul’da Emlak Bankası Ucuz Evler Proje ve Ucuz Ev Etüdü Müsabakası (Y. Mimar Kemal Ülkümen ve Y. Mimar İlhan Bumin ile birlikte).

Zeren Akınay, ikincilik, TC Merkez Bankası İzmir Şube Binası Proje Müsabakası (Y. Mimar Muzaffer Sudalı ile birlikte).

 

1951

Leyla Baydar, soğuk bölge küçük ajans tipi ikincilik, TC Ziraat Bankası Şube ve Ajans Tip Planları Birinci Proje Müsabakası (Y. Mim. Ferzan Baydar ile birlikte).

Leyla Baydar, sıcak bölge küçük ajans tipi mansiyon, TC Ziraat Bankası Şube ve Ajans Tip Planları Birinci Proje Müsabakası (Y. Mim. Ferzan Baydar ile birlikte).

Leyla Baydar, mansiyon, Gureba Hastanesi Ortopedi ve Psikiatri Pavyonları Proje Müsabakası, (Y.Mimar Ferzan baydar ile birlikte).

Leman Tomsu, jüri üyeliği, İstanbul Askeri Müze Proje Müsabakası.

 

1952

Harika Söylemezoğlu, mansiyon, İzmir Şehri İmar Planı Proje Müsabakası (uluslararası), (Y. Mimar kemali Söylemezoğlu ile birlikte).

 

1953

Harika Söylemezoğlu, ikincilik, İstanbul Belediye Binası Proje Müsabakası (Y. Mimar Doç. Kemali Söylemezoğlu ile birlikte).

Mesadet Adaş, üçüncülük, İstanbul Belediye Binası Proje Müsabakası (Y. Mimar Turhan Ökeren ve Y. Mimar İlhan Filmer ile birlikte).

Mesadet Adaş, Harika Söylemezoğlu ve Mualla Eyüboğlu, mansiyon, Eskişehir Memleket Hastanesi Proje Müsabakası (kalabalık gruba ek olarak Kemali Söylemezoğlu, Orhan Özgüner ve Kadri Erkmen).

 

1955

Hande Çağlar, mansiyon, Ankara Belediyesi Mağaza Binası Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Süleyman Giritlioğlu ile birlikte).

Hande Çağlar, üçüncülük, Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Adana Şube Binası Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Altay Erol ile birlikte).

Nuran Aksis, birincilik, Türk Ticaret Bankası Emeklik Sandığı Adana Şube Binası Proje Müsabakası (Y. Mimar Muhlis Türkmen ve Y. Mimar Atıf Ceylan ile birlikte).

Sema Seyrek, mansiyon, İzmir Konak Sitesi Proje Müsabakası (Y. Müh. Mim. Can Egeli, Y. Mimar Gazanfer Erim, Ressam Nevzat Özyurtlu ile birlikte).

 

1956

Ayten Seçkin, birincilik, Ankara Esnafları Kooperatifi Çarşı ve İşhanı Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Ayhan Tayman ve Y. Müh. Mimar Behruz Çinici ile birlikte).

Neriman Birce, jüri başkanlığı, Elazığ Hükümet Konağı Proje Müsabakası.

 

1957

Hande Çağlar, mansiyon, Gaziantep Şehitler Abidesi ve Harp Müzesi Proje Müsabakası (Y. Müh. Mim. Tekin Aydın, Y. Müh. Mimar Altay Erol ve yardımcı Yalçın Emiroğlu ile birlikte).

Hande Çağlar, ikincilik, Kooperatifler Sarayı Proje Müsabakası (Tekin Aydın ile birlikte).

 

1958

Ayten Tokay, mansiyon, Urfa Hükümet Konağı Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Toros Doruk, Y. Müh. Doğan Şahin ile birlikte).

 

1959

Gülseren Seçkin, üçüncülük, Anadolu Kulübü Büyükada Oteli Proje Müsabakası.

Mimar Celile Butka, Anadolu Kulübü Büyükada Oteli Proje Müsabakası (Y. Müh. Mim. Kemal Butka ile birlikte).

 

1960

Perran Doğancı, ikincilik, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Altuğ Tanrıverdi ile birlikte).

 

1962

Birsen Doruk, üçüncülük, TC Yeni Delhi Büyükelçilik Binası Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Teoman Doruk ve Y. Müh. Mimar Erol Kulaksızoğlu ile birlikte).

 

1963

Birsen Doruk, ikincilik, İstanbul Ticaret Odası Binası Proje Müsabakası (Y. Müh. Mimar Teoman Doruk ve y. Müh. Mimar Yüksel Umuter ile birlikte).

Gökçen Sungurtekin, birincilik, TC Lefkoşe Büyükelçilik Binası Mimari Proje Yarışması.

Gökçen Sungurtekin, mansiyon, Göztepe 500 yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması.

Mine Özbil, mansiyon, Ege Üniversitesi Fen fakültesi Binası Proje Yarışması (Necati İnceoğlu ile birlikte).

 

Neriman Birce, jüri üyesi, TC Lizbon Büyükelçiliği Binası Mimari Proje Yarışması.

Neriman Birce, yedek jüri üyesi, İstanbul Ticaret Odası Binası Proje Müsabakası.

Perihan Gökçe, ikincilik, Beyoğlu Yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması (İlhan Öztürk ve Gündüz Gökçe ile birlikte).

Perihan Gökçe, mansiyon, Zonguldak İşçi Hastanesi Proje Yarışması (İlhan Öztürk ve Gündüz Gökçe ile birlikte).

Perran Doğancı, jüri üyesi, İzmir’de 27 Mayıs Meydanında Çarşı ve İşhanı Proje Yarışması.

Sevgi Kayı, mansiyon, Göztepe 500 yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması (Yılmaz Uğurlu ile birlikte).

Sevgi Şerefli, ikincilik, Göztepe 500 yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması.

Sevgi Şerefli, mansiyon, Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Binası Proje Müsabakası.

Sevinç Elmas, mansiyon, İstanbul Üniversitesi Kütüphane Binası Proje Yarışması (Erdoğan Elmas ile birlikte).

Siray Erdemir, üçüncülük, Ege Üniversitesi Fen fakültesi Binası Proje Yarışması (Yüksel Erdemir ve Eren Boran ile birlikte).

Şaziment Arolat, birincilik, Zonguldak İşçi Hastanesi Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, ikincilik, TC Lizbon Büyükelçiliği Binası mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Yurdanur Ataker ve Mimar Sevinç Tüjümet,mansiyon, Göztepe 500 yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması.

Yurdanur Ataker, üçüncülük, Beyoğlu Yataklı İşçi Hastanesi Proje Yarışması.

 

1964

Birsen Doruk, mansiyon, TC İslamabat Büyükelçilik Binası Mimari Proje Yarışması (Teoman Doruk ve Yüksel Umuter ile birlikte).

Neriman Birce, jüri üyesi, Edirne Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması.

Perran Doğancı, jüri üyesi, TC İslamabat Büyükelçilik Binası Mimari Proje Yarışması.

Perran Doğancı, mansiyon, İzmir-Bornova Deneme Öğretmen Okulu Binası mimari Proje Yarışması (Yılmaz Ergüvenç ile birlikte).

Şaziment Arolat, ikincilik, İstanbul Beykoz ortaokulu Binası Mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, ikincilik, İzmir-Bornova Deneme Öğretmen Okulu Binası Mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat, Hayik kaplanoğlu ve Cevat Dayanıklı ile birlikte).

Şaziment Arolat, satınalma, Edirne Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

 

1965

Şaziment Arolat, Beyoğlu İlkyardım Hastanesi Mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

 

1966

Afife Emiroğlu,mansiyon, TC Emekli Sandığı İstanbul Maçka Oteli Proje Yarışması (Selçuk Batur ve Öcal Ertüzün ile birlikte).

Ayça Bilsel ve Suna Çakmakçı, mansiyon, Erzurum Kenti İmar Planı Yarışması (Güven Bilsel, Settar Parsa ve Ruhi Güler ile birlikte).

Ayça Bilsel, ikincilik, , Adana Kenti İmar Planı Yarışması (Güven Bilsel, Settar Parsa, Tankut Ünal ve Ruhi Güller ile birlikte).

Aysel Aydın, mansiyon, TC Emekli Sandığı İstanbul Maçka Oteli Proje Yarışması (Güngör Kabakçıoğlu ve Vecdi Arduman ile birlikte).

Bengü Eser, satınalma Adana Kenti İmar Planı Yarışması (Erol Türkgenç ve Erol Kurt ile birlikte).

Gönül Aslanoğlu, mansiyon, İstanbul Vatan Caddesi Mevzi İmar Planı ve Kitle Etüdü Yarışması.

Gönül Tankut ve Sevgi Alpsoy, mansiyon, Adana Kenti İmar Planı Yarışması (Yıldırım Yavuz ile birlikte).

Gönül Tankut ve Sevgi Alpsoy, satınalma, Erzurum Kenti İmar Planı Yarışması (Yıldırım Yavuz ile birlikte).

Güler Etker, mansiyon, Erzurum Kenti İmar Planı Yarışması (Erden Etker ile birlikte).

Güler Özduman, üçüncülük, İzmir Agamemnon Sıcak Su Tedavi Merkezi Mimari Proje Yarışması (Ünal Şınık ve Taneri Alpay ile birlikte).

Hande Suher ve Ayten Çetiner, ikincilik, Erzurum Kenti İmar Planı Yarışması (Kemal Ahmet Aru, Gündüz özdeş, Ahmet Keskin, Saim Beygo ve Orhan Göçer ile birlikte).

Mine İnceoğlu, üçüncülük, Erzurum Yönetici Merkez Düzenlemesi ve Belediye Sitesi Mimari Proje Yarışması (Necati İnceoğlu ile birlikte)

Neriman Birce, jüri üyesi, TC Brezilya Büyükelçilik Binası Proje Yarışması.

Şaziment Arolat, mansiyon, İzmir Belediye Sarayı Mimari Proje Yarışması (İlhami Ural, çetin Ural ve Neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, mansiyon, TC Brezilya Büyükelçilik Binası Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, satınalma, TC emekli sandığı İstanbul Maçka Oteli Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, mansiyon, TC Brezilya Büyükelçilik Binası Proje Yarışması (Halis Tektaş ile birlikte).

 

1967

Afife Batur, ikincilik, Sayıştay İlave Binası Yarışması (Selçuk Batur ile birlikte).

Afife Batur, üçüncülük, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması (Selçuk Batur ile birlikte).

Ayça Bilsel ve Suna Çakmakçı, mansiyon, Sivas Kenti Nazım İmar Planı Yarışması (Güven Bilsel, Settar Parsa ve Tankut Ünal ile birlikte).

Bilgen Duranlı, mansiyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakülteleri Binaları Mimari Proje Yarışması (Tanju Kaptanoğlu ile birlikte).

Bilgen Duranlı, mansiyon, Sayıştay İlave Binası Yarışması (Tanju Kaplanoğlu ile birlikte).

Birsen Doruk, mansiyon, Ankara Ulus Çarşısı Mimari Proje Yarışması (Teoman Doruk ile birlikte).

Figen Tokmakoğlu, mansiyon, İstanbul Ordu Evi Sitesi Mimari Proje Yarışması.

Filiz Aktan, jüri üyesi, Zonguldak Teknik Okulu Yarışması.

Mahbube Yazgan, jüri üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakülteleri Binaları Mimari Proje Yarışması.

Melahat Topaloğlu, jüri üyesi, Sivas Kenti Nazım İmar Planı Yarışması.

Meral Umocan, mansiyon, mansiyon, Başbakanlık İstanbul Bölge Binası Proje Yarışması 1967.

Neriman Birce, jüri üyesi, Ankara Ulus Çarşısı Mimari Proje Yarışması.

Neriman Birce, jüri üyesi, İzmir Hastanesi Yarışması.

Neriman Birce, jüri üyesi, Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim Tesisleri Mimari Proje Yarışması.

Neriman Birce, jüri üyesi, Zonguldak Kız İlk Öğretmen Okulu Proje Yarışması.

Nezihe Taner, jüri üyesi, Sivas Kenti Nazım İmar Planı Yarışması.

Nursel Özdiker, satınalma, Ankara Tandopğan Silahlı Kuvvetler Öğrenci Yurdu Yarışması (Muammer Onat ve Ali Muslubaş ile birlikte).

Nurten Müftüler, mansiyon, Zonguldak Teknik Okulu Yarışması (Yalçın Müftüler ile birlikte).

Nurten Müftüler, üçüncülük, İstanbul Ordu Evi Sitesi Mimari Proje Yarışması (Yalçın Müftüler ile birlikte).

Perran Doğancı, jüri üyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması.

Perran Doğancı, jüri üyesi, İzmir Hastanesi Yarışması.

Semra Dikel, birincilik, Ankara Ulus Çarşısı Mimari Proje Yarışması (Orhan Dikel ile birlikte).

Semra Dikel, üçüncülük, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması (Orhan Dikel ve Yılmaz Uğurlu ile birlikte).

Serpil Sönmez, mansiyon, Başbakanlık İstanbul bölge Binası Proje Yarışması (Gürkan Taner ile birlikte).

Seviç Elmas, mansiyon, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması (Erdoğan Elmas ve Yalçın Oğuz ile birlikte).

Sevinç Elmas, birincilik, Fatih Anıtı Yarışması (Erdoğan Elmas ve Zafer Gülçur ile birlikte).

Sevinç Elmas, birincilik, Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim Tesisleri Mimari Proje Yarışması.

Sevinç Hadi, mansiyon, Fatih Anıtı Yarışması (Şandor Hadi ile birlikte).

Seyhan Süzer, mansiyon, Sayıştay İlave Binası Yarışması (Yalçın İleri ile birlikte).

Siray Erdemir, mansiyon, İstanbul Harp Akademileri Tesisleri Proje Yarışması (Yüksel Erdemir ile birlikte).

Suzan User, jüri üyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması.

Suzan User, jüri üyesi, İzmir Hastanesi Yarışması.

Şaziment Arolat, birincilik, İzmir Hastanesi Yarışması (neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, birincilik, Şişli Çocuk Hastanesi Mimari Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Tülay Ardan, ikincilik, İzmir Hastanesi Yarışması (İhsan Ornat ve Adnan Taşçıoğlu ile birlikte).

Yurdanur Atakar, mansiyon, Ankara Tandoğan Silahlı Kuvvetler Öğrenci Yurdu Yarışması.

Yurdanur Ataker ve Yaprak Ataman, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi Yarışması (Selçuk Meral ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, birincilik, İstanbul Harp Akademileri Tesisleri Proje Yarışması (H. Pektaş ve Ö. Olcay ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, birincilik, selimiye Camii Civarının Tanzimi Yarışması (Halis Pektaş ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, ikincilik, Antakya Fuarı Yarışması (Aziz Bektaş ve Halis Bektaş ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, mansiyon, başbakanlık İstanbul bölge Binası Proje Yarışması (Halis Tektaş ve öner Olcay ile birlikte).

 

1968

Afife Batur, mansiyon, Ankara Ortopedik Sakat Çocuklar Yarışması (Selçuk Batur ile birlikte).

Ayça Bilsel, ve Suna Çakmakçı, satınalma, Trabzon Nazım planı için Yarışma (Güven Bilsel, Settar Parsa ve Tankut Ünal ile birlikte).

Aynur Omurtag, mansiyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri ve Sosyal Tesisler Proje Yarışması.

Aynur Omurtağ, birincilik, Ankara Ortopedik Sakat Çocuklar Yarışması (Teoman Omurtağ ile birlikte).

Bilge Ökte, jüri üyesi, Trabzon Nazım Planı için Yarışma.

Bilgen Duranlı, mansiyon, Kars Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (Tanju Kaptanoğlu ile birlikte).

Güner Acar, birincilik, Çorum Devlet Hastanesi Yarışması.

Mahbube Yazgan, jüri üyesi, Zonguldak’da Toplum Polisi Sitesi Proje Yarışması.

Neriman Birce, jüri üyesi, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması.

Nursel Onat, satınalma, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması (Muammer Onat ile birlikte).

Nursel Onat, üçüncülük, Artvin Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (Muammer Onat ile birlikte).

Nursel Onat, üçüncülük, Kars Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (Muammer Onat ile birlikte).

Rezzan Karagülle, mansiyon, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması (Yavuz Önen ile birlikte).

Semra Dikel, mansiyon, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması (Orhan Dikel ile birlikte).

Sevinç Elmas, birincilik, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması (Erdoğan Elmas ile birlikte).

Sevinç Elmas, mansiyon, Ordu 200 yataklı göğüs Hastalıkları Hastanesi Yarışması (Erdoğan Elmas ile birlikte).

Sevinç Elmas, Side Turistik Yerleşme Planı Yarışması mansiyon, (Erdoğan Elmas, Güner Gezim, Gürkan gezim ile birlikte).

Sevinç Hadi, İstanbul Reklam Sitesi Proje Yarışması (Şandor Hadi ile birlikte).

Sevinç Kaynak, jüri üyesi, Trabzon Nazım Planı için Yarışma.

Seyhan Süzer, birincilik, Zonguldak’ta Toplum Polisi Sitesi Proje Yarışması (Yüksel Tür ile birlikte).

Seyhan Süzer, mansiyon, Ankara Ortopedik Sakat Çocuklar Yarışması (yüksel Tür ve Yalçın İleri ile birlikte).

Seyhan Süzer, mansiyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkezi Mimari Proje Yarışması.

Seyhan Süzer, birincilik, Ordu 200 yataklı göğüs Hastalıkları Hastanesi Yarışması (Yüksel Tür ve Yalçın İleri ile birlikte).

Suzan User, jüri üyesi, Ordu 200 yataklı göğüs Hastalıkları Hastanesi Yarışması.

Şaziment Arolat, mansiyon, Zonguldak’ta Toplum Polisi Sitesi Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Tülay Taşçıoğlu, mansiyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer bilimleri ve Orman Fakülteleri Binaları Yarışması (Adnan Taşçıoğlu ile birlikte).

Tülay Taşçıoğlu, üçüncülük, Yataklı Muş Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması (Adnan Taşçıoğlu ile birlikte).

Yurdanur Sepkin, mansiyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri ve Sosyal Tesisler Proje Yarışması (Halis Pektaş ve Öner Olcay ile birlikte).

 

1969

Filiz Erkal, mansiyon, Adana Ruh Sağlığı Sitesi Proje Yarışması (Coşkun Erkal ile birlikte).

Güner Acar, ikincilik, Adana Ruh Sağlığı Sitesi Proje Yarışması (Yılmaz Sanlı ile birlikte).

Nursel Onat, üçüncülük, İzmir Toplum Polisi Sitesi Mimari Proje Yarışması (Muammer Onat, Erman Tulca ve İsmail Tekoğlu ile birlikte).

Semra Dikel, jüri üyesi, Adana Ruh Sağlığı Sitesi Proje Yarışması.

Semra Dikel, jüri üyesi, İzmir Toplum Polisi Sitesi Mimari Proje Yarışması.

Suzan User, jüri üyesi, Kastamonu 200 Yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması.

Şaziment Arolat, birincilik, Adana Ruh Sağlığı Sitesi Proje Yarışması (Neşet Arolat ile birlikte).

Şaziment Arolat, ikincilik, Kastamonu 200 Yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması.

Tülay Taşçıoğlu, mansiyon, Kastamonu 200 Yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Proje Yarışması.

 

 

 

 

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler