Mimarlık ve Kadın Kimliği

Modern Türkiye’nin İnşasında Kadın Mimarlar Modern Türkiye’nin İnşasında Kadın Mimarlar ÖZLEM ERDOĞDU ERKARSLAN BAŞLARKEN İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde “Mimarlıkta Kadın/ Woman in Arch

Yarışmalarda Gündeme Geldiği Biçimiyle Türk Kadın Mimarların Etkinlikleri (1938-1969) : BİR KRONOLOJİK DÖKÜM Yarışmalarda Gündeme Geldiği Biçimiyle Türk Kadın Mimarların Etkinlikleri (1938-196

Türkiye’de Kadın Mimarlar (1934-1960) Türkiye’de Kadın Mimarlar (1934-1960) YEKTA ÖZGÜVEN Türkiye’de kurumsal anlamda mimarlık eğitiminin verilmeye başlanması, 1883 yılına, resmi adı “Mekteb

Kadın ve Mekan Etkileşimi Kadın ve Mekan Etkileşimi SERAP KAYASÜ Batı düşüncesindeki en önemli ikilemlerden biri de doğa ve kültür arasındaki ayırımdır. Bu ikilemi gözden geçirmek sadece Bat

Yazarlar Yazarlar NESLİHAN TÜRKÜN DOSTOĞLU Doç. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu Bursa’da doğdu. İlkokulu Bursa’da, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı ve 1978’de ODTÜ Mimarlık Bö

Giriş Giriş Mimarlıkta “gender” sorunsalı yeni bir kavram. Sorunsalı iki açıdan ele almak olanaklı: Birincide mimarlık ürününün toplumsal ve fiziksel cinsiyet örüntüleriyle ilişkisi irdeleni

Mimarlıkta Kadının Rolü:Dünya’ya ve Türkiye’ye Genel Bir Bakış NESLİHAN TÜRKÜN DOSTLUĞU MİMARLIKTA KADININ ROLÜ Mimarlık tarihi ve teorileri üzerine yazılmış eserlerin pekçoğunda kadınların

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler