Yazarlar

Yayın tarihi: 04.08.2006
Yazarlar

Yazarlar

 

ÜRRİN SÜER    

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, “Comparison of Building Methods with Contemporary Rules, Regulations and Technologies –in Specific Case of Muğla Traditional Houses” adlı yüksek lisans, “Evaluating Structural System Approaches in Utopic Architectural Designs” adlı doktora tezlerini tamamladı. Tasarım stüdyolarının yanı sıra, Ütopya ve Mimarlık konularında ders vermektedir.

 

HAKKI YIRTICI

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. 1996’da aynı üniversitede “Modern Mimarlığın Süreklilikleri: 20. Yüzyıl Modernizmi İçin Ortak Bir Zemin Oluşturma Çalışması” isimli yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Halen İTÜ’de doktora programı dahilinde “Modern Kapitalist Toplumlarda Mekan Üretimi” isimli çalışmasına devam etmektedir. Gerek kuramsal, gerekse meslek pratiğine yönelik çalışmalarının temelini, modernleşme süreçleri içindeki çağdaş gündelik yaşamın mekansal örgütlenmesinin araştırılması oluşturmaktadır.

 

YASEMİN YILMAZ SAYAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.  Aynı kurumda doktorasını “The Impact of Architectural Design Competitions in Evaluation of Architectural Design Trends For a Secular Identitity 1933-1950” adlı doktora tezi ile tamamlamıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak tasarım stüdyolarında ders vermekte; mimarlık eleştirisi konularında, özellikle, Türk Modernleşmesi, Modern Türk Mimarlığı ve küreselleşme süreçleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler