Yokohama Liman Terminali Yarışması

Yayın tarihi: 04.08.2006

 

Yokohama Liman Terminali Yarışması

YOKOHAMA, JAPONYA, 1994

 

Yokohama Uluslararası Liman Terminali, yolcular ve kent sakinleri, kara ve deniz, kent ve bahçe, araçlar ve nakliyat arasında bir kavşaktır ve bileşik bir hareketin mekanıdır. Bu tasarım, hareketi kesintisiz bir nehir, akışı bir deneyim alanı olarak ele alan dinamik yapıları gözetir. Yumuşak ve sürekli bir hareket üzerindeki vurgu projeyi programatik, bağlamsal ve mekansal olarak organize eder. Tasarım tüm arazi boyunca uzanır; terminal binasını denize doğru yumuşakça ve kademe kademe incelterek yapılandırır. Rampalar zemin düzlemini binanın içine taşır, bahçeye bağlar ve binanın en ucundan yeniden tanımlanmış olarak çıkar. Farklılaşan bu zeminler ayrılış ve ulaşım mekanını topolojik bir dönüşüm içinde tanımlar. Böylelikle terminal programı hareketin akışı dahilinde denizden kamusal mekanlara, kent içindeki yığın ve olaylara sürekli dönüşüm halindedir. Bu dönüşümler, düz yüzeylerden yuvarlatılmış hacimlere, karşıt ve tamamlayıcı yönlerde gelişmektedir. Bahçe ve terminal, bu iki pasaj alanın uzunluğu boyunca birbirine zıt yönlerde hareket ederek birbirini tamamlar. Biri diğerine geçtiğinde, iç ve dış sonsuzlaşır. Bu yüzeyler arasındaki geçişler ve kesitler ziyaretçilerin alanı deneyimlemesine aracılık ederler. Bahçeden Yokohama’ya gelirken ve denizden kenti terk ederken rıhtım boyunca birçok aralık deneyime açılır. Ziyaretçiler bu iki tür mekan arasında ve aracılığı ile taşınırlar.

Mimarlık ve Sanallık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler