H-OUSE

Yayın tarihi: 04.08.2006

 

H-OUSE

ROMA, 2001

TOMMASO AVELLINO, FREDERICO CAVALLI, MASSIMO CIUFFINI, KETTY DI TARDO, ALBERTO LACOVINI, LUCA LA TORRE

 

H-ouse deneysel bir projedir. Küreselleşme ve zaman bağımlı yeni mekan anlayışına karşılık gelen bir mimariyle ilgilenmektedir. Yerel ve küresel, sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan, madde ve maddesizlik arasındaki bu dünyanın ikili yapıları içinde barınmayı tekrar sorgular. Tasarımın merkezindeki temalardan birisi sürdürülebilirlik; bir evi inşa ederken ekolojik dengeleri gözetmek arazinin gelişimine ve kullanımına yönelik keskin stratejileri belirlemeyi gerektirir. İkincisi yerel ve küresel arasındaki eklemlemenin kestirilemezliği; bu kullanımda büyük bir esnekliği, hızla gelen gelişmeleri karşılayabilmeyi, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamayı beraberinde getirir.

 

Üçüncüsü tüketim toplumunun maddesizliğine katılabilmek; tüm medya ürünlerini, arzunun yeni sanal objelerinin bir öncekileri artığa dönüştürdüğü nesnelerini de kucaklayabilmek. Ekolojik, esnek ve sanala yönelik geniş bir sorgulamayı içeren bu yaklaşım, bu nedenle sonsuz bir dönüşüm dizgesini kapsamayı gerektirmektedir. Bu nedenle H-ouse’ın tasarımında katlar, içinde yaşanılan yüzeyler olarak düzenlenmişlerdir. Tüm düşey ve yatay elemanlar tek bir sürekli yüzeyin içinde çözülmüş, kullanıcıların evle kurduğu ilişki ile bozulan, uyarlanan, ikizlenen ya da çoğaltılan mekanlara dönüşebilme potansiyeliyle tasarlanmıştır. Böylelikle H-ouse, evrensel kullanıcı, görsel küre ve fiziksel dünya arasındaki aktif arayüzü barınak olarak tanımlar.

Mimarlık ve Sanallık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler