Wu Evi

Yayın tarihi: 04.08.2006

 

Wu Evi

BURSON, CALIFORNIA, ABD

YAPIM HALİNDE

PRESTON SCOTT COHEN

 

Wu evi birbirleriyle kesişmeler yapan eliptik silindir ve konilerden oluşuyor. Klasik mimarlık tarihinde silindirlerin kesişmeleri hemen hemen sadece iki farklı tip üretebilmiştir. Birincisi, birbirleriyle dik açı yaparak kesişen beşik tonozların oluşturduğu çapraz tonozdur. İkincisiyse, zirve noktaları farklı kotta olan iki tonozun kesişmesinden oluşur. Bu evde sözkonusu kesişme tipolojisi topolojik biçimlere uyarlanıyor. Yapı paralel yerleştirilmiş, üç topolojik tonozdan (“semer”den) oluşmakta. Birinci tonoz çalışma mekanını içeriyor, ortadaki tonoz evin merkezi aktivite alanı olarak tanımlanmış ve mutfakla yemek mekanını kapsamakta, diğer işlevlerse üçüncü tonozda yer alıyor. Çalışma mekanını diğer iki tonozlu birime iki geçit bağlıyor. Bunlardan birincisi, mutfakla bağlantıyı kuran koni: Ancak bu koni sadece görsel bir bağlantı oluşturmakta ve ses iletimini sağlamakta. Çünkü, sirkülasyon amacıyla kullanılamayacak kadar yüksek bir kotta bulunuyor ve dar. İkinci geçit ise, kitaplarla çevrili bir koridor niteliğinde ve adeta bir periskop gibi mutfağın içinden geçerek çalışma mekanını doğrudan yaşama mekanına bağlamakta.

Mimarlık ve Sanallık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler