Grip

Gribe karşı 9 altın öneri 1. Soğuk havalarda bol bol sıcak içecekler için. Özellikle tavuk çorbası gribe birebir. 2. Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerden kaçının. 3. Sigaraya kesin

Grip (İNFLUENZA) Grip, solunum yollarının çok bulaşıcı bir hastalığıdır. Grip veya influenza virüsü adı verilen bir virüs tarafından oluşturulur. Esas itibariyle soğuk algınlığı virüsleri k

Nasıl bulaşır? Grip, her kış toplumun % 20-50’sini etkileyen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Grip virüsü de soğuk algınlığına neden olan virüsler gibi üst solunum yollarından bulaşır. Enfek

Soğuk algınlığı – grip ayrımı Genellikle ateşsiz ve hafif seyirli bir hastalık olan soğuk algınlığını erişkinler ayakta geçirirler ve bu esnada pek fazla ilaca da gereksinim duymazlar. Anca

Yaş gruplarına göre etkileri Hastalık yetişkinlerde ve çocuklarda farklı klinik tablolar gösterebilir. • Okul öncesi çocuklar ve bebeklerde hastalık belirtileri tipik değildir; bu bakımdan

Belirtileri nelerdir? Özellikle sırt ve bacaklardaki ağrı ve sancılar, hastanın ileri derecede güçsüzleşmesine, kendisini son derecede bitkin hissetmesine neden olurlar Grip; ani başlayan

Nasıl yayılır? Hasta insanların üst solunum yollarında bulunan virüsler, bu kişilerin konuşma, hapşırma ve öksürmeleri ile çevreye yayılırlar. SARS etkeni de diğer soğuk algınlığı ve grip

Akut Solunum Yetmezliği Sendromu Sars Kısa bir süre öncesine kadar dünya kamuoyunun en fazla konuştuğu konuların başında gelen SARS şu sıralar etkisini yitirmiş gözükse de, çok kısa bir zam

Sars’ın etkeni nedir? Soğuk algınlığında olduğu gibi SARS’a da koronavirüsler sebep olur. Esas itibariyle SARS etkeni bir koronavirüstür. Hatırlanacak olursa, soğuk algınlığı bölümünde

Belirti ve bulguları nelerdir? Daha önce değindiğimiz gibi SARS, bir koronavirüs hastalığıdır. Bu virüsü alanların yaklaşık % 80-90’ında, hafif bir üst solunum yolu hastalığı olan soğuk alg

Nasıl teşhis edilir? 2003 yılında bir çok ülkede görülen SARS salgınında saptanan hastaların büyük bir bölümünde klinik olarak teşhise gidilmiştir. Hastaların doku ve vücut sıvılarından vir

Hastalık kaynağı nelerdir? Soğuk algınlığı virüslerinin insanlar arasında bulaşmasında en önemli virüs kaynağı diğer insanlardır. Bu virüsler, hastaların en çok burun boşluğunda bulunurlar

<< 1 2 3 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler