Teknoloji

T

T T Tablolama Yazılımı (Spreadsheet): Çeşitli hesaplamaların yapılabilmesi için geliştirilmiş bilgisayar programı. Tablolama yazılımları özellikle finansal uygulamalar alanında son derece po

C

C C CAD ( Computer Aided Design / Bilgisayar destekli tasarım): Ürün tasarımı için kullanılan bilgisayar ve programları. CAD sistemleri genellikle yüksek hızlı iş istasyonları veya CAD yazıl

Ç

Ç Ç Çevre birimi (Peripheral): Bir bilgisayara doğrudan bağlanabilen her türlü ekipman. Çevre birimi cihazları veri girişi –örneğin klavye, barkod okuyucu, laboratuvar test aygıtları-, ya da

D

D D Data (Veri): İletişime, yoruma ya da insanlar veya otomatize araçlar tarafından işlenmeye uygun durumdaki olgu, kavram ya da komutları temsil eden her türlü bilgi. Database (Veritaban

E

E E E-kitap: Yalnızca sayısal-elektronik ortamlarda okunmak üzere düşünülen e-kitap kavramanın arkasında yatan düşünce; bildiğimiz basılı yayınların bütün işlevlerine sahip olan ama daha ucu

F

F F Fiber Optik: Işık dalgalarının iletimi için tasarlanmış ve saniyede milyarlarca bitlik aktarım kapasitesine sahip cam elyafından kablo. Elektrik dalgalarından farklı olarak ışık dalgalar

G

G G Gateway (Ağ Geçidi): Gateway, teknik anlamda, farklı iki haberleşme protokolü arasında dönüştürme işlemi yapan yazılım veya donanıma verilen isimdir. Örneğin bir İnternet servis sağlayıc

H

H H Hardware (Donanım): Program, prosedür, komut gibi yazılım ürünlerinin aksine fiziksel cihazlara verilen isim. Hipermetin: Genel anlamda, diğer dökümanlara bağlantı (link) veren her tür

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, artık profesyonel bir ilgi alanı ya da bir hobi olmaktan çıkarak gündelik ve hatta ‘özel’ hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi Baş döndürücü

A

A A ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Gönderme hızının indirme hızından farklı oluşuyla ayırdedilen haberleşme hattı. ADSL’de genellikle indirme hızı daha yüksektir. AI (Artificia

B

B B Backbone (Omurga): Bir network içerisindeki ana yolu oluşturan yüksek hızlı hat veya bağlantılar dizisi. Band genişliği: Bir bilgisayar kanalı, iletişim hattı ya da merkezinin aktarım

K

K K Kaynak kodu: (1) Bir derleyici, düzenleyici veya çevirici programa uygun girdi olabilecek biçimde ifade edilmiş veri tanımları ve bilgisayar komutları. (2) Bir bilgisayarın belli bir gör

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler