Referans

Montreux (Montrö) Sözleşmesi Türkiye ile SSCB, İngiltere, Fransa, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya arasında, İsviçre’nin Montreux kentinde 20 Temmuz 1936’da imzalanan antlaşma. 2

Savarona Atatürk’e, hastalığı sırasında tahsis edilen yat. Amerikalı zengin bir kadın tarafından 1931’de Alman tersanelerinde yaptırıldı. 1 Mart 1938’de Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın

Hatay Sorunu Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Antlaşması’nın imzalandığı 20 Ekim 1921’den 23 Haziran 1939’a kadar geçen süre içinde Hatay ilinin Türkiye topraklarına katılması konusunda yap

Medenî Kanun Cumhuriyet döneminde çıkarılan, kişi, aile, miras ve eşya hukuku ilişkilerini düzenleyen 17 Şubat 1926 tarih ve 743 sayılı yasa. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilânından sonra lâik te

Atatürk’ün Anlatımıyla Kurtuluş Savaşı : Nutuk Atatürk’ün, işgal yıllarını, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet’in ilânını ve devrimleri anlatan bu eseri, “Büyük Nutuk” ve “Söylev” adıyla da anı

İzmir Suikastı Haziran 1926’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya karşı İzmir’de düzenlenen suikast girişimi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra, partideki eski İttihatçılar

Harf Devrimi Arap harflerinin yerine Lâtin harflerinin kabulüyle ilgili 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasa. Osmanlı Devleti döneminde alfabe sorununa ilk değinen, Tanzimat dönemi devlet

Taksim Cumhuriyet Anıtı İstanbul Taksim Alanı’ndaki anıt. Anıtın heykelleri, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından kendi ülkesinde yapıldıktan sonra İstanbul’a getirilerek kaidesin

Menemen Olayı (Kubilay Olayı) Cumhuriyet döneminde Menemen’de yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın, şeriat düzeni isteyenlerce öldürülmesi olayı (23 Aralık 1930). 1930’da Serbest C

Kadro Cumhuriyet Devrimlerini yerleştirmek ve ulusal bir ideoloji yaratmak amacıyla Ocak 1932-Ocak 1935 arası İstanbul’da yayımlanan siyasî dergi. Devrimlerin yerleşmesi amacıyla basına kon

Süleyman Sırrı 1874 Selânik 15 Aralık 1925 Ankara İkinci TBMM İstanbul milletvekili. Mühendis Okulu’nu bitirdikten (1896) sonra çeşitli kurumlarda mühendislik ve lise öğretmenliği yaptı. Gö

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liderlerine sayfalarında yer veren Resimli Gazete’nin kapağı. Cumhuriyet döneminde Ankara’da kurulan ikinci siyasî pa

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler