Tematik

OSMANLI HANEDANI, 1299’dan 1920’ye dek Osmanlı Devleti’ni yöneten, son mensupları 3 Mart 1924’te TBMM kararıyla Türkiye dışına çıkarılan hanedan OSMANLI HANEDANI, 1299’dan 1920’ye dek Osmanlı

ŞARKÎ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ, Erzurum Kongresi’nde (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) kuruluş kararı alınan bölgesel direniş örgütü ŞARKÎ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ, Erzurum Kongresi

V-1, V-2, II V-1, V-2, II. Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından geliştirilen, kendiliğinden itişli bombalar. Propaganda amacıyla takılan “Vergeltungswaffen” (Misilleme silahları) adının baş ha

YUMURTALIK, Adana iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kent YUMURTALIK, Adana iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kent. İlçe toprakları, alçak dağlarla çevrilmiş kıyı düzlükleri

KARAKOL CEMİYETİ, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra düşman işgallerine karşı 13 Kasım 1919’da İstanbul’da kurulan ilk direniş örgütü KARAKOL CEMİYETİ, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra

NİGÂHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ (ASKERÎ GÖZCÜ DERNEĞİ), Ocak 1919’da İstanbul’da kurulan, Kurtuluş Savaşı karşıtı askerî örgüt NİGÂHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ (ASKERÎ GÖZCÜ DERNEĞİ), Ocak 1919’da

PONTUS AYAKLANMASI, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuzey Anadolu’da bağımsız bir Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla çıkarılan ayaklanma (1919-1923) PONTUS AYAKLANMASI, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuz

ŞÛRA-YI SALTANAT (SALTANAT ŞÛRASI), Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın feshi sonrası İtilaf Devletleri’nin öne sürdüğü barış koşullarını görüşmek üzere padişah VI ŞÛRA-YI SALTANAT (SALTANAT ŞÛRASI)

KOÇGİRİ AYAKLANMASI, Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde TBMM Hükûmeti’ne karşı başlatılan ayaklanma (6 Mart - 17 Haziran 1921) KOÇGİRİ AYAKLANMASI, Kurtuluş Savaşı

MİLLÎ AHRAR FIRKASI (MİLLÎ KURTULUŞ PARTİSİ), Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükûmeti’ni destekleyen siyasî parti MİLLÎ AHRAR FIRKASI (MİLLÎ KURTULUŞ PARTİSİ), Kurtuluş Savaşı sırasında Anka

SALZBURG, Avusturya’da kent SALZBURG, Avusturya’da kent. Salzburg Alpleri’nin eteğinde, Salzach Irmağı’nın kıyısında kurulmuş olan kent, müzik aletleri, mermer eşyalar ve demir işleriyle ünlüd

VERSAİLLES ANTLAŞMASI, İngiltere’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını tanıdığı antlaşma (1783) VERSAİLLES ANTLAŞMASI, İngiltere’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler