Mimarlık

Açıklama Sistemi      Can Kadir Sucuoğlu n Yabancı (“Alien”); nesne, biçim ve estetiğin anlamı üzerine düşünmek için yeni yollar keşfediyor. Mimarlıkta biçim tasarımı, anıtlar yaratmak ve

Cengelde Eğlence Zamanı      Joshua Taylor Sprinkling n Çoğu zaman mimarlar kendi araçlarının kurbanı olurlar. Bir zamanlar ilginç ve yeni olduğu düşünülen mimarları kendi yinelenen eğili

Çözüme Kavuşturulmuş Yoğunluk      Marcus Friesl n Çoklu sistemler birbirlerine uyumlu hale getirilmek istendiğinde, gündeme gelen bir taviz verme düzeyi vardır. Bu tavizkarlık, her bileş

Etkinin Özünü Çıkarmak ve Ürünü Teşhir Etmek Dean Demko; Tez danışmanı: Rob Ley      Dean Demko n Bu tez, potansiyel olarak insanın davranışlarını değiştirebilecek olan alelade nesnelerin

Karma bir Domestisite Lionel Lambourn      Lionel Lambourn n Bu proje, konut yerleşimi tipolojisini Los Angeles bağlamında yeniden irdelemeyi amaçlamaktadır. Bunu da fabrikasyon, montaj v

Mimarlıkta Rölyef Matthew J. Post; Danışman: Elena Manferdini      Matthew J. Post n “İki buçuk boyutlu” olanakları araştıran bu proje, eklemlenmiş hacimsel yüzeylerin geometri ve malzeme

Retro-İnsani Evrim (Bir “Alien” Tasarlamak)      Can Kadir Sucuoğlu n Yabancı (“Alien”); nesne, biçim ve estetiğin anlamı üzerine düşünmek için yeni yollar keşfediyor. Mimarlıkta biçim ta

sci-arc      Sci-arc Los Angeles’ta faaliyet gösteren bir mimarlık okulu. Akredite bile değil. Akredite olmaya niyeti de yok. Tam da Los Angeleslı kimliğine yakışır bir şekilde, kurum yaratı

UNStudio: Design Models      UNStudio’nun geliştirmekte olduğu tasarım-projelendirme-inşaat süreçlerini bütünleştirmeye yönelik yeni yaklaşım, mimarlıkta önemli bir kavrayış değişikliğini ve

Sanovel İlaç Sanayi İçin Yeni Fabrika Çantaköy, Silivri      Her geçen gün daha da gelişen Türk ilaç sanayiinin önemli adlarından biri için Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı tarafından gerçekle

Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri      Doğu Karadeniz bölgesine özgü dokuz kubbeli bir cami tipolojisinde odaklanan bu yazı, az incelenmiş genel bir mimari ürünü değerlendiriyor. Kalecik

Yeni Mimarlık Paradigması: Gerçek mi Sanal mı?      Aalborg Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2006 yılında Food College Denmark için tasarladıkları ve aynı yıl 10. Vene

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler