Sağlık Dizisi

İnme ünitesi ve hastalara ulaşım “İnme üniteleri hangi nüfus miktarına hizmet etmelidir?” sorusunun yanıtı, topluma ve o ülkedeki inme sıklığına göre değişmektedir. Bugün için    100.000-20

Hastahane organizasyonları İnme, nörologların yanı sıra nöroradyologların, nöropsikologların, psikiyatristlerin, damar cerrahlarının, geriatristlerin ve aile hekimlerinin uğraş alanlarına g

Akut inme ünitesi özellikleri Yoğun bakım ünitelerinde hastalığın izlenmesi ve erken müdahalenin yapılması açısından diğer tetkiklerin yanı sıra laboratuvar testlerinin rolü büyüktür. Has

Dünyada inme Eskiden genellikle çaresiz kalınan, fazla bir şey yapılamayan inme konusunda son yıllarda bazı gelişmeler olmuştur. Hastalık iyi tanındığı ve bu konuda bilinçli davranıldığında

Tıpta kullanımı Hipnozun tıp alanına girmesi gerek hastalar gerekse hekimler açısından birçok avantaj sağlamıştır. •  Hastanın sakinleştirilmesinde. (Birçok hasta doktorla karşı karşıya g

Transın derinliği Bilimsel çalışmalarla transın aşamaları ve her aşamada görülen fenomenler ortaya konulsa da aslında bunlar şartlara göre değişebilir. Bugünkü bilimsel verilerle bir süje

Trans derinlik cetvelleri   Dr. Cenan Tan'ın derinlik cetveli   Trans derinliği Ortaya çıkan fenomenler Fiziksel gevşeme Hafif sersemlik   Hipnoidal Göz

Kullanıldığı dallar Özellikle diş hekimleri hipnoz uygulamakta daha başarılı olmuşlardır. Çünkü diş hekimine gelen hasta acıdan kurtulmak için çareler aramakta ve her türlü öneriye sıcak ba

Teknik Hipnotik transın elde edilme teknikleri her devirde hipnoz hakkında bilinenlere bağlı olarak değişik durumlar göstermiştir. Animal Manyetizm devrinde transa neden olan etkinin bir çe

Hastanın hazırlanması Hastanın hazırlanmasından amaç hastayı ya da süjeyi telkine hazır hale getirmektir. Yani süjenin kendisine verilecek telkinlere direnmesini ortadan kaldırmak amacıyla

Göz kapakları katalepsisi Süjeye gözlerini kapaması, hekimi dinlemesi tavsiye edilir ve gözlerini açamayacağı şeklinde telkin verilir. Hastamız hipnoza uygun ise; gözlerini açmaya çalışacak

Gevşeyen kol Süje ayakta iken veya koltukta otururken bir kolunu elimizin üzerinde olmak üzere rahatça bırakması istenir. Elimizle kolunu desteklerken, kolunun ağırlaştığı şeklinde telkinle

<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler