Sağlık Dizisi

Sonuç Reflü dünya genelinde yaygın olarak rastlanan bir hastalıktır. Ancak tanı, tedavi ve izlenim yöntemleri açısından bilinçli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Reflü yaygın fakat tanısı,

Yemek borusu kasılma bozuklukları Uzun süreli reflü yemek borusu kasılmalarını bozar. Bu, iki olumsuz sonuç ortaya çıkarır. İlk olarak reflü hastalarının sık rastlanan bir yakınması olan

Dış faktörler Alkol, sigara, ilaçlar, sıcak içecekler, aşırı yoğun içecek ve gıdalar, yaşlılık.

Mide boşalımının gecikmesi Gıdaların ve asidin midede uzun süre kalmasına ve kolay boşalamayan mideden yukarıya kaçmasına neden olabilir. Sıcak içecekler de hastalığın oluşumu açısından

Reflüyü kolaylaştıran bazı hastalıklar Patolojik olarak skleroderma, amiloidoz, diabetes mellitus ve hipotiroidizm reflü nedeni olabilirler. Örneğin bağ dokusu hastal¦klar¦ndan sklerodermad

Nedenleri Reflünün oluşmasını kolaylaştıran birçok faktör vardır. Gerek korunmak gerekse tedavi etmek için hastalığın nedenlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu sorunun tek bir cümle il

Mide fıtığı oluşması Midenin diyafragmadaki küçük bir delik aracılığı ile karın boşluğundan göğüs boşluğuna yer değiştirmesidir. Genellikle uzun süreli reflü sonucu yemek borusunun kısalmas

Yemek borusu alt ucundaki bozukluklar Uzun süreli reflü, yemek borusunun alt ucundaki kapağı bozarak hastalığın daha da ilerlemesine ve müzminleşmesine katkıda bulunur. Artık mide ile ye

Alt modaliteler Görsel, işitsel ve dokunsal temsil sistemleri(tat ve koku da dahil olmak üzere) içsel deneyimlerimizi oluşturur. Duyularımızla dış dünyada yapabileceğimiz ayrımları iç dünya

Temsil sistemleri Her insanın beş duyusu ile dünyayı algılama şekli birbirinden farklıdır. Hem kendimizin hem de başkalarının duyu sistemlerini nasıl kullandıklarını anlamak iletişimin anah

Dilde duyusal tercihler Kullandığımız dil, düşünce şeklimizin bir göstergesidir – gerçeklik haritamızdır.  Hepimizin bir veya iki temsil sistemi yönünde tercihi vardır. Eğer kendi dilinizi

Gözle erişim ipuçları Temsil sistemleri görmek, işitmek, dokunmak, koklamak ve tat almaktan oluşan beş duyuya dayalıdır. Dr. Wyatt Woodsmall Nöro Linguistik Programlama insan davranışla

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler