Sağlık Dizisi

Elektriksel aktivite testleri Elektroansefalogram (EEG) ve uyarılmış potansiyeller (evoked potansiyeller) beynin elektriksel aktivitesini gösterir. EEG'de hastanın saçlı derisi üzerine yerl

Kan akımı testleri Birçok kan akımı testi vardır. Bunların çoğu ultrason tekniği ile yapılır. Bunlara örnek B-mod görüntüleme renkli Doppler (Dupleks) görüntülemedir. Bu testler beyine kan

Tanının konması İnmede ilk önce "neden" saptanmalı, inmenin damar tıkanmasına mı yoksa kanamaya mı bağlı olduğu bulunmalıdır. Bunun için de birtakım tanı testleri yapılmalıdır.

Görüntüleme testleri BT (Bilgisayarlı Tomografi) Tanıda kullanılan ilk testlerden birisidir. X-ışınları kullanılarak beynin görüntülenmesi sağlanır. İnmenin nedeni, beyindeki hasarın yeri v

İnmenin etkileri Beyin, hareketleri duyuları, düşünceleri ve davranışları kontrol eder. İnme ile oluşan beyin hasarı sonucu bu kontrol bozulur. En sık oluşan etkileri: • Vücudun bir tarafın

İnmenin komplikasyonları İnme oldukça dramatik bir durumdur. İnmenin direk etkileri yanında başka komplikasyonlar da gelişebilir. Bunların bazıları beyin hasarına bağlı olarak gelişir (yata

İnme güncel Yarasanın salyası felç ilacı oluyor Yarasaların salyasında bulunan bir tür proteinin beyin damarlarının tıkanması nedeniyle oluşan felci tedavi edebileceği öne sürülüyor. Amerik

Hemorajik inme İnmelerin %15-20 kadarı beyindeki bir kan damarının yırtılmasıyla oluşur. Bu, hemorajik inme olarak isimlendirilir. İskemik inmeden farklıdır. Ölüm oranı daha yüksektir, daha

Çocuklarda inme İnme genellikle yaşlı kişilerin bir hastalığıdır ancak çocuklukta da görülebilir. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi iskemik ve hemorajik inme olarak ikiye ayrılır. İnme

Genç erişkinlerde inme Yapılan çalışmalar, genç erişkinlerde inme nedeni olarak, %31 kalp kökenli emboliler, %20 kan hastalıkları, %20 beynin küçük damarlarının hastalıkları (hipertansiyon

İnmenin çeşitleri En sık görülen inme çeşidi iskemik inmedir. Genelde gece ve sabah saatlerinde meydana gelir. İskemik inmeler çoğunlukla önceden geçici iskemik atak ile belirti verirler.

İskemik inme Beyine kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile kan akımının kesilmesi sonucu oluşan inmeye iskemik inme adı verilir. İskemik inme en sık görülen inme tipidir. Her 4 i

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler