Baş Ağrısı

En çok sorulan sorular Migren tehlikeli midir? Her baş ağrısı migren değildir. Bazı baş ağrıları önemli bir hastalığın işareti olabilir. Migren ciddi bir rahatsızlık hissi ve yaşam kalitesi

İletişim kurmak... Hasta hekim görüşmesinin rahat ve güvenilir bir ortamda olması gerekmektedir. Hastanın görüşme süresince rahat bir koltukta oturması ve görüşmenin kesilmeden sürdürülebil

Ağrının karakteri Ağrının tanımını hastanın kendi kelimeleri ile almak esastır. En doğru yol açık uçlu sorular sorularak hastayı yönlendirmeden tanımlanmasını sağlamaktır, ancak hasta başla

Baş ağrısı ne zamandan beri var? Baş ağrısının ne zaman başladığı tanı koymada yardımcı bilgilerden biridir. Baş ağrısı 50 yaşından sonra başlamışsa Yer kaplayan oluşum (YKO), damarsal hast

Baş ağrısı nedir? Çok değişik türde ağrı kesici olduğuna göre sizin için en etkili olanı seçebilmek için bulguları doğru değerlendirmek lazımdır. Baş ağrısı ensede, başın arka bölümünde (

Baş ağrısına eşlik eden belirtiler Baş ağrısında bazen ağrı dışındaki bulgular kişinin hasteneye başvurmasına neden olabilir. Eşlik eden bulgular daha önce olabilir, aynı anda veya baş ağrı

Baş ağrısının başlangıç şekli Baş ağrısının başlangıç şekli de tanı koymada yararlıdır. İIk kez uykudan uyandıracak şiddette baş ağrısı tanımlanıyorsa serebrovasküler hastalık, YKO, enfeksi

Baş ağrısının yerleşimi nerededir? Maksimal ağrının yerleşimi ve yayılımı da tanı konulmasında yardımcı ipucu verebilir. Baş ağrısı lokalize veya diffüz olabilir; sürekli aynı tarafta ol

Ciddi hastalık belirtileri Baş ağrısı öyküsü ciddi bir hastalık düşündürtüyorsa acil müdahale gerektirir. Ani başlangıçlı, şiddetli ve zonklayıcı tarzda baş ağrısı acil nöroradyolojik tetki

Dünya dillerinde “ağrı” Ağrı Türkçe bir kelimedir. Divan ü Lügat-it Türk adlı ilk sözlüğümüzde (XI. yüzyıl) ağrımak ve ağrığ kelimeleri vardır. Bizde acı, daha çok soyut acılar ve bedensel

Tansiyon yükselmesine bağlı baş ağrısı nasıl gelişir? Kan damarlarda belirli bir basınçla seyreder. Bu basınç kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte belirli sınırlar içersindedir.

Baş ağrısı ve inme Baş ağrısı akut inme ile birlikte veya bu olayın ön belirtisi olarak görülebilir. İnmenin ön belirtisi olan bu baş ağrısının atlanılması hasta ve doktor için şanssız bi

<< 1 2 3 4 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler