Mimarlar

Henie Onstad Kunstsenter Enstelasyon Tasarımı OSLO, NORVEÇ, 1995 Artists Space Galerisi’ndeki sunum gibi, bu çalışma da iki ölçekli sunumlar içerir. Bu ölçeklerden ilki baskı teknolojile

Giriş Giriş Mimarlığın ancak inşa edilince varolduğu biçimindeki geleneksel kavrayışı terkedeli çok oldu. 15. yüzyıldan başlayarak, yapıya dönüşmemiş, ancak tasarım ve hatta sadece düşünce d

Aklın Bir Anlık Durgunluğu Sanallık ve Mekanı Üzerine Tezler Aklın Bir Anlık Durgunluğu Sanallık ve Mekanı Üzerine Tezler GÜVEN ARİF SARGIN Jameson, İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle deneyle

Düşünce İçin Mimarlık:Sanallığın Gerçekliği Düşünce İçin Mimarlık:Sanallığın Gerçekliği OYA ATALAY FRANCK Sanallık, gerçekliğin en ilginç katmanlarından biridir. Bu ifade insanı şaşırtabilir

Bilişim Ağı / Khimaira Paradigması Bilişim Ağı / Khimaira Paradigması ŞULAN KOLATAN Aynı anda hem araçsal, hem de mekansal olmak gibi paradoksal bir beceriye sahip olan bilgisayarın mimarlı

…Miş Gibi …Miş Gibi BELKIS ULUOĞLU SANAL Sanallık, sıklıkla elektronik ortama özgü bir kavram olarak sözlüğümüzde yer alsa da, onu daha geniş bir açıdan tanımlamak da mümkün. Edebiyatta (ör

Yazarlar Yazarlar ÜRRİN SÜER     Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, “Comparison

Giriş Giriş Kapitalist toplumlarda tüketimin rolü üzerine yazılanlar devasa bir toplam oluşturuyor. Çağdaş kapitalist toplumun diğer bir adının tüketim toplumu oluşu da bunun neden böyle old

Tüketimin Mekansal Örgütlenmesinin İdeolojisi Tüketimin Mekansal Örgütlenmesinin İdeolojisi HAKKI YIRTICI Mimarlık disiplininin temel ürünü olan mekan, toplumsal pratikler içinde üretilen ve

Küresel Sermayenin Yeni Tüketim Mekanları Lüks Konut Siteleri Küresel Sermayenin Yeni Tüketim Mekanları Lüks Konut Siteleri DÜRRİN SÜER, YASEMİN YILMAZ SAYAR Bugünlerde kendimizi sıklıkla, i

Tüketimin Tanımına Doğru Tüketimin Tanımına Doğru JEAN BAUDRILLARD Nesnelerin çeşitli düzeylerle ilişkisini tartışmayı tüketimi tanımlama girişimiyle sonuçlandırmak istiyorum. Tüketim, herşe

Tüketimin Mekanları:Mimarlığın Arka Bahçesi Tüketimin Mekanları:Mimarlığın Arka Bahçesi Mimarlık dünyasının en geniş etkinlik alanlarından birini tüketim için biçimlendirilmiş mekanlar oluşt

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler